Một tuần mới đã đến, cùng thư giản với những câu thả thính nhé

不要做可爱的人, 只要做你爱的。

Bùyào zuò kě’ài de rén, zhǐyào zuò nǐ ài de.

Không muốn làm cô gái đáng yêu,

chỉ muốn làm cô gái anh yêu.

存下我电话号码,什么时候妈妈问起女友,就给我打电话。

Cún xià wǒ diànhuà hàomǎ, shénme shíhòu māmā wèn qǐ nǚyǒu, jiù gěi wǒ dǎ diànhuà.

Lưu số em đi , khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em.

爱就爱,不爱就爱。

Ài jiù ài, bù ài jiù ài

Yêu thì yêu, không yêu thì yêu

没有文案,只有我。

Méiyǒu wén’àn, zhǐyǒu wǒ

Bài viết này không có caption, chỉ có em.

我想搬家,搬到你心里去。

Wǒ xiǎng bānjiā, bān dào nǐ xīnlǐ qù

Em muốn chuyển hộ khẩu vào tim anh

我想你一定很忙,所以你只看前三个字就好。

Wǒ xiǎng nǐ yīdìng hěn máng, suǒyǐ nǐ zhǐ kàn qián sān gè zì jiù hǎo Em nhớ anh rất bận, vì vậy anh chỉ cần đọc 3 chữ đầu thôi.

error: Content is protected !!