CHÚ Ý: NHỮNG TỪ DỄ GÂY MẤT LỊCH SỰ NÀY KHI NÓI TIẾNG TRUNG !!!

1. 有事吗?

Câu này dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là: “Có chuyện gì không?” Nhưng trong tiếng Trung, nó còn mang 1 màu nghĩa khác nghĩa là “Bị sao hả/Bị gì vậy”. Ý nghĩa thứ 2 được hiểu và sử dụng khi đối phương làm nói hoặc làm việc gì đó khiến bạn không thích.

Ví dụ:

A:为什么我的咖啡那么多冰,我感冒不能喝冰的?

Tại sao cà phê của tôi nhiều đá thế? Tôi bị cảm không uống được đá.

B:有事吗?你感冒不会点热的吗?

Bị gì vậy? Bị cảm không biết gọi đồ nóng à mà còn kêu.

Nếu bạn muốn hỏi “Có chuyện gì thế“ một cách lịch sự hơn thì hãy nói 1 câu hoàn chỉnh 1 chút như là (请问)有什么事吗?hoặc 怎么了?

2. 我不要

要 có nghĩa là muốn, cần. Thực ra có còn có tác dụng nhấn mạnh, cường điệu rằng bạn không muốn khi sử dụng 我不要. Nếu dùng câu này khi từ chối ý tốt của người khác có thể sẽ làm đối phương khó chịu.

Để từ chối ý tốt của người khác bạn có thể dùng: 不用,谢谢 để thay thế.

3. …才对啊

Cụm này dịch ra nghĩa là “mới đúng”, thường mọi người hay dùng để nêu ý kiến, góp ý cho người khác. Nhưng thực ra nó mang ngữ khí ra lệnh, chỉ bảo như cấp trên nói với cấp dưới hơn.

Bình thường, mọi người không nên dùng …才对啊 để góp ý cho đồng nghiệp mà nên dùng mẫu câu: 你可以…比较好 (chỗ trống có thể thêm giải pháp và góp ý của bạn).

4.不行

Trong tiếng Trung có nhiều cách để thể hiện sự không đồng ý, không được. 不行 là một trong số đó nhưng giống như 不要 nó mang sắc thái nhấn mạnh, cường điệu hơn một chút, thường là bạn bè hoặc bố mẹ với con cái thì sẽ hay được sử dụng hơn.

Nếu bạn đi làm nói với khách hàng hoặc với cấp trên thì có thể sẽ phật lòng người ta. Để thể hiện không được, bạn có thể dùng mẫu câu như: …不太方便 thì sẽ lịch sự hơn.

Ví dụ:

客户:这里可以抽烟吗?

Khách hàng: Ở đây có được hút thuốc không?

服务员:不太方便,这里有规定不能抽烟。

Phục vụ: Không tiện lắm ạ, ở đây có quy định là không được hút thuốc.

5. 吧

Mẫu câu 你帮我…吧 thường được nhiều bạn dùng để nhờ người khác giúp đỡ. Dịch ra là “Bạn giúp tôi…đi”. Nghe có vẻ không vấn đề nhưng nếu dùng mẫu câu này để nhờ người khác giúp, đặc biệt là người không quá quen thân hoặc cấp trên thì đối phương sẽ cho rằng bạn không lịch sự. Bởi mẫu câu này nghe như là họ phải giúp bạn, đây là nghĩa vụ của họ. Khi cần người khác giúp, tốt nhất nên hỏi: 你可以帮我…吗?

  • : 你们学会了吗?

PHÂN BIỆT 突然 và 忽然 ?

*ĐIỂM GIỐNG:

Đều là “PHÓ TỪ” có thể đặt trước “ĐỘNG TỪ” để chỉ điều gì đó xảy ra bất ngờ.

Ví dụ:

我们正在上课,他忽然/突然站了起来。

(Wǒmen zhèngzài shàngkè, tā hūrán/túrán zhànle qǐlái)

我正在跑步, 忽然/突然下起了大雨。

(Wǒ zhèngzài pǎobù, hūrán/túrán xià qǐle dàyǔ)

*KHÁC NHAU:

1/ 忽然 (hūrán) : đột nhiên, bỗng nhiên.

Chỉ có thể làm phó từ, có thể đứng trước tính từ, động từ, cụm động từ, một phân câu.

Ví dụ:

我忽然非常想回家看父母。

(Wǒ hūrán fēicháng xiǎng huí jiā kàn fùmǔ)

Tôi bỗng nhiên vô cùng muốn về nhà thăm bố mẹ.

公交车忽然停了下来, 原来是红灯亮了

(Gōngjiāo chē hūrán tíngle xiàlái, yuánlái shì hóng dēng liàngle)

Xe buýt đột nhiên dừng lại, hóa ra là đèn đỏ.

2/ 突然 (túrán) : đột nhiên, bỗng nhiên.

Vừa làm phó từ, vừa là tính từ, nên “突然” được vận dụng linh hoạt hơn trong câu.

a. 突然 khi làm phó từ, cũng giống như 忽然 có thể đứng trước động từ, tính từ, một phân câu, ví dụ:

我正在看电视, 突然停电了。

(Wǒ zhèngzài kàn diànshì, túrán tíngdiànle)

Tôi đang xem ti vi thì đột nhiên mất điện.

我正在家里看书, 突然电话响起来了。

(Wǒ zhèngzài jiālǐ kànshū, túrán diànhuà xiǎng qǐláile)

Tôi đang đọc sách trong nhà thì đột nhiên điện thoại kêu lên.

b. 突然 khi làm tính từ có thể đứng sau các phó tử như 很, 非常, 有点, 不….. Trong trường hợp này thì 忽然 không thể thay thế được.

Ví dụ:

这个事情有点突然。( câu này không thể nói là 有点忽然)

(Zhège shìqíng hěn tūrán)

Chuyện này hơi đột ngột.

他来得很突然。

(Tā láidé hěn túrán)

Anh ấy tới rất đột ngột.

c. 突然 khi làm tính từ có thể làm định ngữ để bổ nghĩa cho danh từ, trong trường hợp này thì 忽然 không thể thay thế được.

Ví dụ:

这个突然的消息让人很意外。( câu này không thể nói 忽然的消息)

(Zhège tūrán de xiāoxī ràng rén hěn yìwài)

Tin tức đột ngột này khiến mọi người bất ngờ.

这只是突然的想法。

(Zhè zhǐshì túrán de xiǎngfǎ)

Đây chỉ là ý tưởng đột ngột thôi.

?‍?:你们学会了吗? Nếu các bạn muốn học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Trung thì còn chần chờ gì mà không tìm đến 3CWOW để được tư vấn viên hổ trợ tư vấn về lộ trình cụ thể và phù hợp nhất cho mình nè!?

error: Content is protected !!